„Świadczenie usług na potrzeby Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w związku z organizacją Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce Silesia 2023 – 5 zadań”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.09.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „”Świadczenie usług na potrzeby Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w związku z organizacją Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce Silesia 2023 – 5 zadań”. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,100805,88abbc90a86eadd4658102a57ed1234b.html

„Świadczenie usług graficznych dla Spółki Stadion Śląski”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na świadczenie usług graficznych dla Spółki Stadion Śląski zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferty należy przesłać na adres e-mail: zampubli@stadionslaski.pl do dnia 20.07.2022r. do godz. 10.00. Wiadomość powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –świadczenie usług graficznych dla Spółki Stadion Śląski, znak sprawy 06/07/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.07.2022r. godz. 10:00.

„Świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim”.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim na Stadionie Śląskim w Chorzowie”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: zampubli@stadionslaski.pl do dnia 20.05.2022r. do godz. 12.00.

Wiadomość powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego: świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim – Znak sprawy 04/05/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.05.2022r. godz. 12:00.

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 18.03.2022 r.Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie– Znak sprawy 03/03/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 18.03.2022r. godz. 10:00.

„Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej branży sanitarnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie’’

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.03.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej branży sanitarnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie’’. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,78144,23de85a2fdcee0bffe9a3256081b9db9.html

Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej oraz wsparcia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w efektywnej realizacji Kampanii reklamowych

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej oraz wsparcia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w efektywnej realizacji Kampanii reklamowych:

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,76508,4ec89e0721b7410286a63cb8137066f6.html

„Dostawa wielofunkcyjnej samobieżnej maszyny bazowej dostosowanej do pracy z urządzeniami do pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych i sztucznych w komplecie z aeratorem”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wielofunkcyjnej samobieżnej maszyny bazowej dostosowanej do pracy z urządzeniami do pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych i sztucznych w komplecie z aeratorem.

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,75071,f329f8fbf74f512e89af97f908812f98.html

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia. Załączniki do OPZ będą udostępniane na wniosek Wykonawcy. Wniosek składamy na adres zampubli@stadionslaski.pl.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o.,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8)
do dnia 22.12.2021 r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.” – Znak sprawy 54/12/2021”- NIE OTWIERAĆ PRZED 22.12.2021r. godz. 09:00.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!! Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 23.12.2021 r. do godz. 09.00.

Wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego: Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.12. 2021r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego: Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego  .

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,68269,9266b83ea50865c00a44f643620c38ae.html

„Usługa odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 16.11.2021r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługę odśnieżania zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Komplet dokumentacji  dla tego postępowania zamieszczony na stronie: https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,65137,9d63220a4075c63116682c1c51048a64.html