„Naprawa zdegradowanych i zniszczonych izolacji liniowych oraz wykonanie izolacji powierzchniowych wraz z izolacjami liniowych koryt odwadniających, w części trybuny 10.D, oraz na części ramp wjazdowych na Stadionie Śląskim”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.05.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Naprawę zdegradowanych i zniszczonych izolacji liniowych oraz wykonanie izolacji powierzchniowych wraz z izolacjami liniowych koryt odwadniających, w części trybuny 10.D, oraz na części ramp wjazdowych na Stadionie Śląskim” .

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,86382,0dd96c41f46691961f0eb1b93362db51.html

„Świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim”.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim na Stadionie Śląskim w Chorzowie”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: zampubli@stadionslaski.pl do dnia 20.05.2022r. do godz. 12.00.

Wiadomość powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego: świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim – Znak sprawy 04/05/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.05.2022r. godz. 12:00.

„Świadczenie usług cateringowych realizowanych na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.04.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług cateringowych realizowanych  na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania”. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,82523,179ce4fae10de92ac82e3fa4d1495446.html

„Świadczenie usług cateringowych realizowanych  na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.03.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług cateringowych realizowanych  na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim”. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,78886,a6c851fbff00f7f3ae85f3febb5c99a8.html

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 18.03.2022 r.Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie– Znak sprawy 03/03/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 18.03.2022r. godz. 10:00.

„Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej branży sanitarnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie’’

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.03.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej branży sanitarnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie’’. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,78144,23de85a2fdcee0bffe9a3256081b9db9.html

Usługa koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2022 roku

W związku z zamiarem zawarcia umowy na usługę koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2022 roku zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie, Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 09.03.2022 r. do godz. 10.00. „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 02/03/2022Usługa koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2022 roku” – NIE OTWIERAĆ PRZED 09.03.2022r. godz. 10:00.

Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej oraz wsparcia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w efektywnej realizacji Kampanii reklamowych

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej oraz wsparcia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w efektywnej realizacji Kampanii reklamowych:

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,76508,4ec89e0721b7410286a63cb8137066f6.html

Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie”.

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,76230,e7e5b5002d6cd7d1df8ad27f8e7d9352.html

„Dostawa wielofunkcyjnej samobieżnej maszyny bazowej dostosowanej do pracy z urządzeniami do pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych i sztucznych w komplecie z aeratorem”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wielofunkcyjnej samobieżnej maszyny bazowej dostosowanej do pracy z urządzeniami do pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych i sztucznych w komplecie z aeratorem.

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,75071,f329f8fbf74f512e89af97f908812f98.html