Obsługa brandingowa Drużynowych Mistrzostw Europy Silesia 2021 (29-30 maja 2021, Stadion Śląski w Chorzowie)

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28 stycznia 2021r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Obsługa brandingowa Drużynowych Mistrzostw Europy Silesia 2021 (29-30 maja 2021, Stadion Śląski w Chorzowie)”.

Komplet dokumentacji  dla tego postępowania zamieszczony na stronie: https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski/public/postepowanie?postepowanie=12897527

Dostawa elementów aktywnych infrastruktury sieciowej na terenie Stadionu Śląskiego mająca na celu jej modernizację.

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26 stycznia 2021r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Dostawa elementów aktywnych infrastruktury sieciowej na terenie Stadionu Śląskiego mająca na celu jej modernizację”.

Komplet dokumentacji  dla tego postępowania zamieszczony na stronie: https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski/public/postepowanie?postepowanie=12807130

Składanie ofert odbywa się tylko poprzez platformę zakupową https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

Usługa rocznego wsparcia technicznego wraz z aktualizacjami systemu Tripleplay wraz z dostawą encodera HD

Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie, Stadion Śląski Sp. z o.o.,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8
do dnia 28.01.2021r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 03/01/2021Usługa rocznego wsparcia technicznego wraz z aktualizacjami systemu Tripleplay wraz z dostawą encodera HD’’– NIE OTWIERAĆ PRZED 28.01.2020r. godz. 10:00.

Wykonanie serwisu internetowego Drużynowych Mistrzostw Europy Silesia 2021 wraz z systemem zarządzania treścią CMS.

Zapytanie ofertowe 02/01/2021

Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie, Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8), do dnia 26.01.2021 r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 02/01/2021 na wykonanie serwisu internetowego Drużynowych Mistrzostw Europy Silesia 2021 wraz z systemem zarządzania treścią CMS – NIE OTWIERAĆ PRZED 26.01.2021 r. godz. 10:00

Wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego.”

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na: Wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego dla zadnia inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz zzespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego.”– Znak sprawy ZP/22/PN/2020 NIE OTWIERAĆ przed 18.01.2021r. godz. 09:00”.

Usługę wdrożenia systemu sprzedaży i rezerwacji biletów na imprezę World Athletics Relays Silesia 2021

Znak sprawy 35/12/2020

Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie,
Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8), do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11.00 Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 35/12/2020 – NIE OTWIERAĆ PRZED 08.01.2020 r. godz. 11:00 lub przesłać na adres e mail:zampubli@stadionslaski.pl do dnia
08.01.2021 r. do godz. 11.00 Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 35/12/2020 – NIE OTWIERAĆ PRZED 08.01.2020 r. godz. 11:00.

Świadczenie usług hotelowych na potrzeby oddziału Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Sztafetach Lekkoatletycznych w ramach organizacji – World Relays Silesia 2021

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na: Świadczenie usług hotelowych na potrzeby oddziału Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w związku z organizacją Mistrzostw Świata w Sztafetach Lekkoatletycznych w ramach organizacji – World Relays Silesia 2021-  Znak sprawy ZP/20/PN/2020 NIE OTWIERAĆ przed 29.12.2020r. godz. 10.30”.

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej wydarzenia World Atheltics Relays Silesia 2021, które odbędzie się w dniach 1-2maja 2021 roku na Stadionie Śląskim.

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie oznaczonej nazwą
i adresem Zamawiającego i Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: „Oferta na Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej wydarzenia Wordl Atheltics Relays Silesia 2021, które odbędzie się w dniach 1-2maja 2021 roku na Stadionie Śląskim – Znak sprawy ZP/20/PN/2020 NIE OTWIERAĆ przed 13.01.2021r. godz. 10:00”.

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym czyszczenie elewacji kiosków gastronomicznych oraz dwustronne mycie przeszkleń w związku z planowanymi imprezami.

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 grudnia 2020r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych znajdujących się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym czyszczenie elewacji kiosków gastronomicznych oraz dwustronne mycie przeszkleń w związku z planowanymi imprezami.”.

Komplet dokumentacji  dla tego postępowania zamieszczony na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski/module/postepowanie

Składanie ofert odbywa się tylko poprzez platformę zakupową https://portal.smartpzp.pl/stadionslaski

„Świadczenia usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2021”

Zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie,
Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8 do dnia 30.12.2020r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 32/12/2020„świadczenia usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2021’’– NIE OTWIERAĆ PRZED 30.12.2020r. godz. 10:00.