Majątek

Data dokumentu: 2019-04-10

Kapitał zakładowy: 249.911.100,00 PLN.

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień 10.04.2019 r.: 225.075.534,79 PLN w tym:

 

  • Środki trwałe w budowie: 322.750,24 PLN
  • Pozostałe środki trwałe: 224.752.784,55 PLN