„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.”

Zapytania ofertowe


Zamówienie nr: 54/12/2021

Więcej

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia. Załączniki do OPZ będą udostępniane na wniosek Wykonawcy. Wniosek składamy na adres zampubli@stadionslaski.pl.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o.,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8)
do dnia 22.12.2021 r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.” – Znak sprawy 54/12/2021”- NIE OTWIERAĆ PRZED 22.12.2021r. godz. 09:00.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!! Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 23.12.2021 r. do godz. 09.00.

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Zapytanie ofertowe 14 grudnia 2021 15:36 Ewelina Pniok 211 KB 55
doc Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 14 grudnia 2021 15:36 Ewelina Pniok 26 KB 34
pdf Załącznik nr 2 do Zapytania - OPZ 14 grudnia 2021 15:36 Ewelina Pniok 221 KB 49
doc Załącznik nr 3 - Wykaz usług 14 grudnia 2021 15:36 Ewelina Pniok 16 KB 32
pdf Załącznik nr 4 do Zapytania - wzór umowy 14 grudnia 2021 15:36 Ewelina Pniok 1 MB 38
pdf Pytania i odpowiedzi 16 grudnia 2021 15:20 Ewelina Pniok 109 KB 41
pdf Pytania i odpowiedzi 2 21 grudnia 2021 14:08 Ewelina Pniok 59 KB 41
pdf Informacja o wynikach zapytania ofertowego 28 grudnia 2021 15:01 Joanna Malewska 64 KB 35

Rejestr zmian

Wersja Data dodania Zmodyfikowane przez
12021-12-14 13:14:33Ewelina Pniok
22021-12-14 13:14:32Ewelina Pniok
32021-12-14 15:37:35Ewelina Pniok
42021-12-21 14:09:50Ewelina Pniok

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Utowrzone: 14 grudnia 2021

Przez: Ewelina Pniok

Zatwierdzone przez: Adam Strzyżewski - Koordynator ds. zamówień publicznych

Data podpisu: 20211214

Ostatnia modyfikacja: 28 grudnia 2021

Wyśietlenia: 4080