Malowanie linii 6 torowej bieżni prostej do biegów na 100 i 110 m oraz 4 torowej bieżni okrężnej o długości 400 m znajdującej się na Arenie Głównej i zapleczu rozgrzewkowo-treningowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem zawarcia umowy na malowanie linii  6 torowej bieżni prostej do biegów na 100 i 110 m oraz 4 torowej bieżni okrężnej o długości 400 m znajdującej się na Arenie Głównej i zapleczu rozgrzewkowo-treningowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 19.07.2024r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego na malowanie linii  6 torowej bieżni prostej do biegów na 100 i 110 m oraz 4 torowej bieżni okrężnej o długości 400 m znajdującej się na Arenie Głównej i zapleczu rozgrzewkowo-treningowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie – NIE OTWIERAĆ PRZED 19.07.2024r. do godz. 09:00.”

Skip to content