„Świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim”.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim na Stadionie Śląskim w Chorzowie”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres e-mail: zampubli@stadionslaski.pl do dnia 20.05.2022r. do godz. 12.00.

Wiadomość powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego: świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej, zapewnieniu urządzeń scenotechnicznych oraz zaplecza socjalno-realizatorskiego na wydarzenie pn. Centralne Obchody Dnia Weterana na Stadionie Śląskim – Znak sprawy 04/05/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.05.2022r. godz. 12:00.

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 18.03.2022 r.Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: świadczenie usług w zakresie przeglądów i obsługi technicznej systemów kontroli wejścia i ticketingu na Stadionie Śląskim w Chorzowie– Znak sprawy 03/03/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 18.03.2022r. godz. 10:00.

Usługa koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2022 roku

W związku z zamiarem zawarcia umowy na usługę koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2022 roku zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie, Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 09.03.2022 r. do godz. 10.00. „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 02/03/2022Usługa koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2022 roku” – NIE OTWIERAĆ PRZED 09.03.2022r. godz. 10:00.

Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 20.01.2022 r.Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej – Znak sprawy 01/01/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01.2022r. godz. 10:00.

Świadczenie usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2022

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2022” zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie,
Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 05.01.2022r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 58/12/2021„Świadczenie usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2022’’– NIE OTWIERAĆ PRZED 05.01.2022r. godz. 10:00.

„Wykonanie opracowania koncepcji przestrzeni ekspozycyjnej w pomieszczeniach pawilonu sportowo-hotelowego Stadionu Śląskiego, wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego”

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Dokonano Modyfikacji Zapytania ofertowego.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Wykonanie opracowania koncepcji przestrzeni ekspozycyjnej w pomieszczeniach pawilonu sportowo-hotelowego Stadionu Śląskiego, wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 02.02.2022 r.Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: wykonanie opracowania  projektu koncepcyjnego dla  przestrzeni ekspozycyjnej
w pomieszczeniach pawilonu sportowo-hotelowego Stadionu Śląskiego, wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Znak sprawy 57/12/2021”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 02.02.2022r. godz. 10:00.

„Usługa gotowości do odśnieżania obiektu oraz odśnieżanie w związku z organizacją imprezy masowej „Sylwestrowa Moc Przebojów 2021”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na Usługę gotowości do odśnieżania obiektu oraz odśnieżanie w związku z organizacją imprezy masowej „Sylwestrowa Moc Przebojów 2021” zapraszamy do składania ofert,
w zakresie, który został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać mailowo na adres Zamawiającego: zampubli@stadionslaski.pl lub składać w wersji papierowej w jego siedzibie ,,Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 23.12.2021r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 55/12/2021Usługę gotowości do odśnieżania obiektu oraz odśnieżanie w związku z organizacją imprezy masowej „Sylwestrowa Moc Przebojów 2021”– NIE OTWIERAĆ PRZED 23.12.2021r. godz. 09:00.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia. Załączniki do OPZ będą udostępniane na wniosek Wykonawcy. Wniosek składamy na adres zampubli@stadionslaski.pl.

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o.,
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8)
do dnia 22.12.2021 r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Chorzowie przy ul. Katowickiej 10.” – Znak sprawy 54/12/2021”- NIE OTWIERAĆ PRZED 22.12.2021r. godz. 09:00.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!! Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 23.12.2021 r. do godz. 09.00.

„Zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chło-dziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. wraz z gwarancją na okres 12 miesięcy”.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chłodziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o.  wraz z gwarancją na okres  12 miesięcy zapraszamy do złożenia oferty. Zakres został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać mailowo na adres Zapraszającego: zampubli@stadionslaski.pl lub składać w wersji papierowej w jego siedzibie, Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 15.11.2021r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 53/11/2021Zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chłodziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o.  wraz z gwarancją na okres  12 miesięcy” – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.11.2021r. godz. 10:00.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie)

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Obsługę techniczną urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie)” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać mailowo na adres Zamawiającego: zampubli@stadionslaski.pl lub składać w wersji papierowej w jego siedzibie ,,Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 28.10.2021r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 51/10/2021„Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie).” – NIE OTWIERAĆ PRZED 28.10.2021r. godz. 09:00.