Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie)

Zapytania ofertowe


Zamówienie nr:

Więcej

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Obsługę techniczną urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie)” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać mailowo na adres Zamawiającego: zampubli@stadionslaski.pl lub składać w wersji papierowej w jego siedzibie ,,Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 28.10.2021r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 51/10/2021„Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie).” – NIE OTWIERAĆ PRZED 28.10.2021r. godz. 09:00.

Załączniki

Plik Data dodania Dodany przez Wielkość pliku Pobrania
pdf Zapytanie ofertowe 21 października 2021 13:06 Joanna Malewska 205 KB 40
doc Załącznik nr 1 - formularz oferty 21 października 2021 13:07 Joanna Malewska 27 KB 42
xls Załącznik nr 1.1 formularz_asortymentowo-cenowy 21 października 2021 13:07 Joanna Malewska 12 KB 41
pdf Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 21 października 2021 13:06 Joanna Malewska 175 KB 52
pdf Załącznik nr 3 - Wzór umowy 21 października 2021 13:06 Joanna Malewska 568 KB 36
pdf Informacja o wynikach Zapytania ofertowego 28 października 2021 14:16 Joanna Malewska 50 KB 34

Rejestr zmian

Wersja Data dodania Zmodyfikowane przez
12021-10-21 13:08:01Joanna Malewska
22021-10-28 14:17:07Joanna Malewska

Szczegółowe informacje o tym dokumencie

Utowrzone: 21 października 2021

Przez: Joanna Malewska

Zatwierdzone przez:

Data podpisu:

Ostatnia modyfikacja: 28 października 2021

Wyśietlenia: 3880