Ogłoszenia

Zapytania ofertowe - „Wykonanie opracowania koncepcji przestrzeni ekspozycyjnej w pomieszczeniach pawilonu sportowo-hotelowego Stadionu Śląskiego, wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego”

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Dokonano Modyfikacji Zapytania ofertowego. W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Wykonanie opracowania koncepcji przestrzeni ekspozycyjnej w pomieszczeniach pawilonu sportowo-hotelowego Stadionu Śląskiego, wraz z wy...

Zapytania ofertowe - „Usługa gotowości do odśnieżania obiektu oraz odśnieżanie w związku z organizacją imprezy masowej „Sylwestrowa Moc Przebojów 2021”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Usługę gotowości do odśnieżania obiektu oraz odśnieżanie w związku z organizacją imprezy masowej „Sylwestrowa Moc Przebojów 2021” zapraszamy do składania ofert,w zakresie, który został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zap...

Zapytania ofertowe - „Zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chło-dziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. wraz z gwarancją na okres 12 miesięcy”.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chłodziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o.  wraz z gwarancją na okres  12 miesięcy...

Zapytania ofertowe - Obsługa techniczna urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie)

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Obsługę techniczną urządzeń dźwigowych Stadion Śląski Spółka z o.o. wraz z asystą techniczną w czasie imprez masowych (na zgłoszenie)” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejsz...

Zapytania ofertowe - „Zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chłodziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. wraz z gwarancją na okres 12 miesięcy”.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na zakup ciśnieniowych ekspresów kawowych z bezpośrednim przyłączem do sieci wodnej wraz z chłodziarkami na mleko na potrzeby wyposażenia Centrum Konferencyjno-Biznesowego Stadionu Śląskiego Sp. z o.o.  wraz z gwarancją na okres  12 miesięcy...
Starsze Nowsze