Wymagania techniczne

Data dokumentu: 2017-11-09

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280×1024. Minimalna rozdzielczość dla wygodnego przeglądania stron 1024×800.

Materiały zamieszczone na stronie BIP Stadionu Śląskiego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością można wykorzystywać w publikacjach wyłącznie z podaniem źródła ich pochodzenia.

Narzędzia do przeglądania dokumentów zamieszczonych w BIP są dostępne do pobrania, nieodpłatnie na stronach: