Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pldo dnia 26.09.2023r. do godz.12.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie– NIE OTWIERAĆ PRZED 26.09.2023r. do godz.12.00.

Skip to content