Polityka prywatności

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest „Stadion Śląski” w Chorzowie z siedzibą przy ulicy Katowickiej 10, 41-500 Chorzów.

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:

 • adres email sekretariat@stadionslaski.pl,
 • telefonicznie pod numerem 32 479 72 00,
 • pisemnie na adres „Stadion Śląski” w Chorzowie, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

3. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych, poprzez:

 • email: rodo@stadionslaski.pl,
 • pisemnie na adres „Stadion Śląski” w Chorzowie, ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • gromadzenia informacji w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj. poprzez zapisywanie automatycznie informacji w logach serwerów oraz serwisu, takich jak adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, oraz typ systemu operacyjnego. Ponadto, dane te obejmują pliki „cookies” – małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).
 • informowania użytkowników o bieżących naborach i przetargach, umożliwiając im śledzenie i uzyskiwanie wyników oraz istotnych informacji związanych z tymi procesami.

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.

7. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
 • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

Opublikował(a): Damian Jędrasik

Ostatnia zmiana:

Skip to content