„Naprawa zdegradowanych i zniszczonych izolacji liniowych oraz wykonanie izolacji powierzchniowych wraz z izolacjami liniowych koryt odwadniających, w części trybuny 10.D, oraz na części ramp wjazdowych na Stadionie Śląskim”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.05.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Naprawę zdegradowanych i zniszczonych izolacji liniowych oraz wykonanie izolacji powierzchniowych wraz z izolacjami liniowych koryt odwadniających, w części trybuny 10.D, oraz na części ramp wjazdowych na Stadionie Śląskim” .

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,86382,0dd96c41f46691961f0eb1b93362db51.html

„Świadczenie usług cateringowych realizowanych na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.04.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług cateringowych realizowanych  na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania”. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,82523,179ce4fae10de92ac82e3fa4d1495446.html

„Świadczenie usług cateringowych realizowanych  na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.03.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług cateringowych realizowanych  na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim”. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,78886,a6c851fbff00f7f3ae85f3febb5c99a8.html

„Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej branży sanitarnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie’’

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.03.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej branży sanitarnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie’’. Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,78144,23de85a2fdcee0bffe9a3256081b9db9.html

Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej oraz wsparcia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w efektywnej realizacji Kampanii reklamowych

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi w zakresie planowania, zakupu czasu antenowego i powierzchni reklamowej oraz wsparcia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  w efektywnej realizacji Kampanii reklamowych:

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,76508,4ec89e0721b7410286a63cb8137066f6.html

Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby imprez organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie”.

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,76230,e7e5b5002d6cd7d1df8ad27f8e7d9352.html

„Dostawa wielofunkcyjnej samobieżnej maszyny bazowej dostosowanej do pracy z urządzeniami do pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych i sztucznych w komplecie z aeratorem”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.02.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: Dostawę wielofunkcyjnej samobieżnej maszyny bazowej dostosowanej do pracy z urządzeniami do pielęgnacji boisk piłkarskich trawiastych i sztucznych w komplecie z aeratorem.

Zapraszamy do złożenia oferty. Cała dokumentacja postępowania pod adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,75071,f329f8fbf74f512e89af97f908812f98.html

„Dostawa i montaż wydrukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.01.2022r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „dostawę i montaż wydrukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,73109,96113cc06ed225c5dd3dbbba2bed9330.html

Zapraszamy do składania ofert.

Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej

Ofertę należy składać w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego Stadion Śląski Sp. z o. o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów – sekretariat (wjazd bramą nr 8) do dnia 20.01.2022 r.Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego: wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej – Znak sprawy 01/01/2022”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 20.01.2022r. godz. 10:00.

Świadczenie usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2022

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „świadczenie usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2022” zapraszamy do składania ofert. Zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie,
Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) do dnia 05.01.2022r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 58/12/2021„Świadczenie usług nadzoru nad instalacjami niskoprądowymi zainstalowanymi na Stadionie Śląskim w roku 2022’’– NIE OTWIERAĆ PRZED 05.01.2022r. godz. 10:00.