Zorganizowanie wystawy militariów dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie podczas obchodów „Święta Niepodległości

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zorganizowanie wystawy militariów dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie podczas obchodów „Święta Niepodległości” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 27.10.2023r. do godz.12.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  „Zorganizowanie wystawy militariów dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie podczas obchodów „Święta Niepodległości” – NIE OTWIERAĆ PRZED 27.10.2023r. do godz.12.00.

Skip to content