Usługa odśnieżania zadaszenia Stadionu Śląskiego w okresie zimowym do dnia 31.12.2023r.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na usługę odśnieżania zadaszenia Stadionu Śląskiego w okresie zimowym do dnia 31.12.2023 r. zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 06.12.2023r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  „Usługa odśnieżania zadaszenia Stadionu Śląskiego w okresie zimowym do dnia 31.12.2023 r.” – NIE OTWIERAĆ PRZED 06.12.2023r. do godz. 09.00.

Skip to content