Świadczenie usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i uczestników wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie

W związku z zamiarem zawarcia umowy na Świadczenie usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i uczestników wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 12.12.2023r. do godz.10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – „Świadczenie usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury i uczestników wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie” – NIE OTWIERAĆ PRZED 12.12.2023r. do godz.10.00

Skip to content