Usługa wywozu nieczystości w 2024r. ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie

W związku z zamiarem zawarcia umowy na usługę wywozu nieczystości w 2024r. ze Stadionu Śląskiego
w Chorzowie 
zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pldo dnia 18.12.2023r. do godz.12.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  „Usługa wywozu nieczystości w 2024r. ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2023r. do godz.12.00.

Skip to content