Zakup i dostawa wózka widłowego spalinowego na potrzeby Stadionu Śląskiego

W związku z zamiarem zawarcia umowy na zakup i dostawę wózka widłowego spalinowego na potrzeby Stadionu Śląskiego – zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pldo dnia 18.12.2023r. do godz.09.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  Zakup i dostawa wózka widłowego spalinowego na potrzeby Stadionu Śląskiego”– NIE OTWIERAĆ PRZED 18.12.2023r. do godz.09.00.

Skip to content