Obsługa Stadionu Śląskiego w zakresie doradztwa i obsługi zamówień publicznych

W związku z zamiarem zawarcia umowy pn: „Obsługa Stadionu Śląskiego w zakresie doradztwa i obsługi zamówień publicznych”zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 28.12.2023r. do godz. 08.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – „Obsługa Stadionu Śląskiego w zakresie doradztwa i obsługi zamówień publicznych” – NIE OTWIERAĆ PRZED 28.12.2023r. do godz. 08.00.

Skip to content