„Dostawa, montaż i demontaż pokrycia zabezpieczającego bieżnię lekkoatletyczną na Stadionie Śląskim w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na dostawę, montaż i demontaż pokrycia zabezpieczającego bieżnię lekkoatletyczną na Stadionie Śląskim w Chorzowie” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 02.02.2024r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego „dostawę, montaż i demontaż pokrycia zabezpieczającego bieżnię lekkoatletyczną na Stadionie Śląskim
w Chorzowie”
–  NIE OTWIERAĆ PRZED 02.02.2024r. do godz. 10:00.”

Skip to content