„Wykonanie przeglądu serwisowego zasilaczy UPS firmy Schneider na obiekcie Stadion Śląski w Chorzowie połączonego z wymianą i dostawą  w dwóch (z czterech) UPS-ach kondensatorów DC oraz AC oraz kompletem wentylatorów”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na Wykonanie przeglądu serwisowego zasilaczy UPS firmy Schneider na obiekcie Stadion Śląski w Chorzowie połączonego z wymianą i dostawą  w dwóch (z czterech) UPS-ach kondensatorów DC oraz AC oraz kompletem wentylatorów” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 29.02.2024r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – „Wykonanie przeglądu serwisowego zasilaczy UPS firmy Schneider na obiekcie Stadion Śląski w Chorzowie połączonego z wymianą i dostawą  w dwóch (z czterech) UPS-ach kondensatorów DC oraz AC oraz kompletem wentylatorów–  NIE OTWIERAĆ PRZED 29.02.2024r. do godz. 10:00.”

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Skip to content