Ogłoszenie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – „Stadion Śląski” w Chorzowie

Ogłoszenie z dnia 27.03.2024 o przetargu na wyłonienie najemcy pomieszczeń, tj. 37 punktów gastronomicznych wbudowanych w kubaturę stadionu oraz wolnostojących, rozmieszczonych na esplanadzie wokół trybun z przeznaczeniem na świadczenie usług gastronomicznych na „Stadionie Śląskim”
w Chorzowie

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.04.2024 do godz.. 08:00

Zawiadomienie o wyznaczonej do wynajmu w trybie przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej tj. 37 punktów gastronomicznych wbudowanych w kubaturę oraz wolnostojących rozmieszczonych na obwodzie Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Skip to content