„Zaprojektowanie i instalacja układu klimatyzacji w pomieszczeniach reżyserki pom. 01 S0 011 w sali audiowizualnej”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zaprojektowanie i instalację układu klimatyzacji w pomieszczeniach reżyserki pom. 01 S0 011 w sali audiowizualnej” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy: zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 10.04.2024r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego „Zaprojektowanie i instalacja układu klimatyzacji w pomieszczeniach reżyserki pom. 01 S0 011 w sali audiowizualnej” – NIE OTWIERAĆ PRZED 10.04.2024r. do godz. 09:00.”

Skip to content