„Zakup i dostawę klatki do rzutu dyskiem i młotem z certyfikatem World  Athletics lub równoważnym dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zakup i dostawę klatki do rzutu dyskiem i młotem z certyfikatem World  Athletics lub równoważnym dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy zamowienia@stadionslaski.pldo dnia 26.04.2024r. do godz. 09.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego na zakup i dostawę klatki do rzutu dyskiem i młotem z certyfikatem World  Athletics lub równoważnym dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie” – NIE OTWIERAĆ PRZED 26.04.2024r. do godz. 09:00.”

Skip to content