Damian Jędrasik

Damian Jędrasik

W związku z zamiarem zawarcia umowy na usługę odśnieżania zadaszenia Stadionu Śląskiego w okresie zimowym do dnia 31.12.2023 r. zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać na…

Jednostka Budżetowa ,,Stadion Śląski” w Chorzowie informuje, iż w dniu 21.11.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn: ,,Świadczenie usługi ochrony stałej oraz imprez organizowanych na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie” Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem:…

Jednostka Budżetowa ,,Stadion Śląski” w Chorzowie informuje, iż w dniu 15.11.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn: „Kompleksowa organizacja imprezy masowej w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych pn. Sylwester 2023/2024” Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym…

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Zorganizowanie wystawy militariów dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie podczas obchodów „Święta Niepodległości” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ofertę…

Jednostka Budżetowa ,,Stadion Śląski” w Chorzowie informuje, iż w dniu 18.10.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn: ,,Uzupełnienie infrastruktury Stadionu Śląskiego w celu przeprowadzenia rozgrywek Ekstraklasy w formule zaprojektuj i wybuduj” Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym…

Jednostka Budżetowa ,,Stadion Śląski” w Chorzowie informuje, iż w dniu 16.10.2023 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn: Świadczenie usługi ochrony stałej oraz imprez organizowanych na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem:…

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pldo…

W związku z zamiarem zawarcia umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania…

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” , ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 15.09.2023r. do godz. 08.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do…

Skip to content