Świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą prawną jednostki „Stadion Śląski” w Chorzowie

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” , ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 15.09.2023r. do godz. 08.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą prawną jednostki „Stadion Śląski” w Chorzowie-  NIE OTWIERAĆ PRZED 15.09.2023r. do godz. 08:00.”

Skip to content