Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 25.09.2023r. do godz.10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie” – NIE OTWIERAĆ PRZED 25.09.2023r. do godz.10.00.

Skip to content