„Usługa koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych, a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2024 roku”

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Usługę koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych, a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2024 roku” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 15.03.2024r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego na „Usługę koszenia terenów zielonych na zewnątrz ogrodzenia stadionu oraz terenów wewnętrznych a także grabienie liści z terenów na zewnątrz ogrodzenia w 2024 roku” – NIE OTWIERAĆ PRZED 15.03.2024r. do godz. 10:00.”

Skip to content