Naprawę systemu monitorowania konstrukcji zadaszenia na Stadionie Śląskim po zniszczeniach w pomieszczeniu technicznym podczas Wielkich Derbów Śląska.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na naprawę systemu monitorowania konstrukcji zadaszenia na Stadionie Śląskim po zniszczeniach w pomieszczeniu technicznym podczas Wielkich Derbów Śląska zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 06.05.2024r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego na „Naprawę systemu monitorowania konstrukcji zadaszenia na Stadionie Śląskim po zniszczeniach w pomieszczeniu technicznym podczas Wielkich Derbów Śląska.” –  NIE OTWIERAĆ PRZED 06.05.2024r. do godz. 10:00.”

Skip to content