„Naprawa szkód w zakresie budowlano – sanitarnym wyrządzonych podczas meczu ekstraklasy Ruch Chorzów – Górnik Zabrze w dniu 16.03”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na  „Naprawę szkód w zakresie budowlano – sanitarnym wyrządzonych podczas meczu ekstraklasy Ruch Chorzów – Górnik Zabrze w dniu 16.03” zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowe.

Ofertę należy przesłać na adres e-mailowy zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 07.05.2024r. do godz. 10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego na na  „Naprawę szkód w zakresie budowlano – sanitarnym wyrządzonych podczas meczu ekstraklasy Ruch Chorzów – Górnik Zabrze w dniu 16.03” –  NIE OTWIERAĆ PRZED 07.05.2024r. do godz. 10:00.”

Skip to content