Obsługa Stadionu Śląskiego przez instruktorów do prowadzenia zajęć cyklicznych w ramach projektu – „Aktywny Śląski  – 6 zadań”

W związku z zamiarem zawarcia umowy pn: „Obsługa Stadionu Śląskiego przez instruktorów do prowadzenia zajęć cyklicznych w ramach projektu – „Aktywny Śląski  – 6 zadań”zapraszamy do składania ofert.

Wykaz zadań w ramach niniejszego zapytania ofertowego:Zadanie nr 1 – Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadań instruktora cyklicznych zajęć
Treningu Funkcjonalnego – w ramach organizacji projektu „Aktywny Śląski. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania. Maksymalna ilość godzin w trakcie trwania umowy: 314 rbh

Zadanie nr 2 – Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadań instruktora cyklicznych zajęć
biegowych – w ramach organizacji projektu „Aktywny Śląski” Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Zapytania. Maksymalna ilość godzin w trakcie trwania umowy: 210 rbh

Zadanie nr 3 – Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadań instruktora cyklicznych zajęć
Nordic Walking – w ramach organizacji projektu „Aktywny Śląski”. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania. Maksymalna ilość godzin w trakcie trwania umowy: 157,5 rbh

Zadanie nr 4 – Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadań instruktora cyklicznych zajęć
Jogi – w ramach organizacji projektu „Aktywny Śląski”. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Zapytania. Maksymalna ilość godzin w trakcie trwania umowy: 157,5 rbh

Zadanie nr 5 – Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadań instruktora cyklicznych zajęć
Zumby – w ramach organizacji projektu „Aktywny Śląski”
. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do Zapytania. Maksymalna ilość godzin w trakcie trwania umowy: 156 rbh

Zadanie nr 6 – Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji zadań instruktora cyklicznych zajęć
Tabaty – w ramach organizacji projektu „Aktywny Śląski”. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Zapytania. Maksymalna ilość godzin w trakcie trwania umowy: 78 rbh

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  „Stadion Śląski” ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 29.12.2023r. do godz.08.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – Obsługa Stadionu Śląskiego przez instruktorów do prowadzenia zajęć cyklicznych w ramach projektu – „Aktywny Śląski  – 6 zadań” – NIE OTWIERAĆ PRZED 29.12.2023r. do godz. 8.00.

Skip to content