„Wykonanie PFU wraz z niezbędną dokumentacją – 2 zadania”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Wykonanie PFU wraz z niezbędną dokumentacją – 2 zadania”:

Numer ZadaniaNazwa Zadania
  1Wykonanie PFU wraz z niezbędna dokumentacja dla aranżacji lóż VIP „skyboxów” na Stadionie Śląskim w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj.”
  2„Wykonanie PFU wraz z niezbędna dokumentacja dla budowy hali magazynowej obok kotłowni przy Stadionie Śląskim w celu przeprowadzenia postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj.”

zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Oferty należy przesłać na adres e-mailowy zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 08.05.2024r. do godz. 12.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – Wykonanie PFU wraz z niezbędną dokumentacją – 2 zadania–  NIE OTWIERAĆ PRZED 08.05.2024r. do godz. 12:00.”

Skip to content