„Obsługa Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w zakresie doradztwa i obsługi zamówień publicznych”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.09.2023r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Obsługę Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w zakresie doradztwa i obsługi zamówień publicznych”.

Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,141276,825c1cfd526b0ffea44f5d5f48e8ece8.html

„Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pldo dnia 26.09.2023r. do godz.12.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  „Świadczenie usług dostępu do Internetu dla wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie– NIE OTWIERAĆ PRZED 26.09.2023r. do godz.12.00.

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie.

W związku z zamiarem zawarcia umowy na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@stadionslaski.pl do dnia 25.09.2023r. do godz.10.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego –  dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz systemu do obsługi sekretariatu na potrzebę wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej „Stadion Śląski” w Chorzowie” – NIE OTWIERAĆ PRZED 25.09.2023r. do godz.10.00.

„Świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą prawną dotyczącą likwidacji  Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą prawną dotyczącą likwidacji  Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie zapraszamy do składania ofert, w zakresie, który został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert poprzez e-mail. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres Zamawiającego lub składać w jego siedzibie  Stadion Śląski Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8) – Sekretariat do dnia 14.09.2023r. do godz. 12.00. Oferta powinna być opisana „Oferta do Zapytania ofertowego – świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą prawną dotyczącą likwidacji  Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie 15/09/2023”-  NIE OTWIERAĆ PRZED 14.09.2023r. do godz. 12:00

„Wymiana murawy boiska głównego Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.08.2023r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Wymianę murawy boiska głównego Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,138241,daa26c6095bc00cf8014431fa6ffd521.html

„Dostawa, montaż, demontaż, podłączenie, obsługa oraz transport urządzeń wyświetlających przygotowane bądź będące efektem osiągnięć sportowców treści wykorzystywanych do produkcji Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce Silesia 2023 – 3 zadania”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.05.2023r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Dostawę, montaż, demontaż, podłączenie, obsługa oraz transport urządzeń wyświetlających przygotowane bądź będące efektem osiągnięć sportowców treści wykorzystywanych do produkcji Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce Silesia 2023 – 3 zadania”

Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,130180,8fc4247f0265db675b78550aeab0d1e1.html

„Organizacja zakwaterowania dla grup interesariuszy biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce – Silesia 2023 – 2 zadania”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.05.2023r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na: „Organizację zakwaterowania dla grup interesariuszy biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce – Silesia 2023 – 2 zadania”

Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem: https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,129635,ce2157fac6b3c8e6dd9a8d7e03dfc663.html

„Zakup sprzętu sportowego, tj. sprzętu lekkoatletycznego do przeprowadzania konkurencji lekkoatletycznych (tzw. wyposażenia) oraz kołderek do zeskoków z nadrukowanymi dwustronnie logotypami”

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.05.2023r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup sprzętu sportowego, tj. sprzętu lekkoatletycznego do przeprowadzania konkurencji lekkoatletycznych (tzw. wyposażenia) oraz kołderek do zeskoków z nadrukowanymi dwustronnie logotypami”. Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem:

https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,129347,ff639600f7629fc5750bae2f60fc810e.html

„Asysta techniczna, usuwania awarii oraz prace dodatkowe w pracach elektrycznych na Stadionie Śląskim w Chorzowie”

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „Asystę techniczną, usuwania awarii oraz prace dodatkowe w pracach elektrycznych na Stadionie Śląskim w Chorzowie zapraszamy do składania oferty. Zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zampubli@stadionslaski.pldo dnia 26.05.2023r. do godz. 12.00. Oferta powinna być opisana: „Oferta do Zapytania ofertowego – Znak sprawy 11/05/2023 „Asysta techniczna, usuwanie awarii oraz prace dodatkowe w pracach elektrycznych na Stadionie Śląskim w Chorzowie”  – NIE OTWIERAĆ PRZED 26.05.2023r.  godz. 12:00.

Świadczenie usług cateringowych realizowanych na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania

Zamawiający Stadion Śląski Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15.05.2023r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług cateringowych realizowanych na potrzeby spotkań i wydarzeń organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 2 zadania” . Link do dokumentacji postępowania znajduje się pod następującym adresem https://stadionslaski.logintrade.net/zapytania_email,128177,539deb4cccd0f44713ef8cf649f45af6.html